Polityka prywatności

Informacja Administratora

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu zadań publicznych jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym Targu  pod adresem:

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34- 400 Nowy Targ

 

Informuję, że:

1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo jest ściśle związane z charakterem prowadzonej działalności w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego i wynikającego z przepisów prawa. Przetwarzanie odbywa się w zgodzie z postanowieniami następujących aktów prawnych:

 • Ustawy o samorządzie powiatowym Dz.U.2017.1868 t.j – Ustawa z dnia  5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Celem przetwarzania jest:

 • realizacja zadań określonych przepisami prawa,
 • realizacja zawartych umów,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • prowadzenie rozliczeń finansowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • zatrudnienie i wykonywania obowiązków pracodawcy,
 • przetwarzanie gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą,
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Inspektor Ochrony Danych Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14,   Email: iod@nowotarski.pl

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych w sprawach realizowanych na podstawie obowiazujących przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych, osoby będą o tym fakcie informowane i proszone o wyrażenie zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, umów realizowanych i wynikających z przepisów prawa.

 

Polityka cookies

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Ciasteczka (cookies) w komputerach są m.in. niezbędne do tego, by przeglądarka pamiętała preferencje użytkownika lub ostatnie miejsce jego wizyty na stronie, a odwiedzana kilkakrotnie strona nie serwowała tych samych reklam. Istnieje też ryzyko, że szpiegujące ruchy użytkownika w Internecie ciasteczka naruszają jego prywatność.
Komisja Europejska uznała, że należy wiedzieć jak najwięcej o instalacji ciasteczek. Konieczność odpowiadania przy każdym wejściu na nową stronę, czy ktoś cookies chce, czy nie, byłaby bardzo uciążliwa.

Dzięki zmianie w prawie użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawi poziom, ile i jakich chce ciasteczek. Przyjęto zasadę, że użytkownik musi być o kwestii i działaniu cookies poinformowany. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda jego decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli. Przepis wszedł w życie 22 marca 2013 r.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

System informacji dla Radnych Powiatu Nowotarskiego

1. System służy do przekazywania i dystrybucji informacji oraz materiałów dla Radnych Powiatu Nowotarskiego.

2. Osoby korzystające z systemu:

 • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Starostwo Powiatowe.
 • potwierdzają, iż wszelkie dane przekazane w trakcie logowania podają dobrowolnie,
 • potwierdzają, iż znają swoje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usług wymagających logowania.

 

Zgoda na przetwarzanie danych Usługobiorcy

Klient urzędu korzystając każdorazowo z Usługi świadczonej przez Usługodawcę wyraża zgodę na przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem Usługi  z przeznaczeniem na potrzeby dostępu do usługi umówienia wizyty w Urzędzie w systemie kolejkowym.