[MATERIAŁY] – Komisja Skarg Wniosków i Petycji (16.02.2024)

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się
w dniu 16  lutego 2024 roku o godz.09:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu 3.07 (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 8 września 2023r.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 15 grudnia 2023r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2023 r.
 5. Analiza skargi Stowarzyszenia EKO Raba Wyżna z dnia 8 grudnia 2023r. przesłaną
  w dniu 11  grudnia 2023r i zapoznanie się z bieżącym stanem sprawy w tym
  ze stanowiskiem prokuratury rejonowej.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Paweł Waksmundzki

[MATERIAŁY] – Komisja Edukacji Publicznej (20.12.2023)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się  20 grudnia (ŚRODA) 2023r. o godz. 14:45 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu  ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu 3.07

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 października 2023r.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 17 listopada 2023r.
  1. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej szkoły I stopnia im. Prof. Wł. Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
  2. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum im. Prof. Wł. Szafera w Zespole Szkół Zawodowych
   i Placówek w Krościenku nad Dunajcem poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły Rolniczej I Stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
  4. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej
Maria Domagała

 

 

 

[MATERIAŁY] – Komisja Rewizyjna (27.07.2022 r.)

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 16.05.2022r.
  3. Czynności przygotowawcze do planowanej kontroli w zakresie kosztów zgodnie
   z fakturami zużycia energii cieplnej poszczególnych źródeł ciepła takich jak: olej, prąd
   i gaz w Podhalańskim Szpital Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu za rok 2021.
  4. Czynności przygotowawcze do planowanej kontroli w zakresie wykorzystania samochodów służbowych z uwzględnieniem (przebiegu, ilości przejechanych kilometrów i zużycia paliwa w PZD w Nowym Targu w latach 2020 i 2021
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Furca